Munnspillseminar/kurs for 2020 arrangeres som tre lokale arrangement henholdsvis på Vestlandet, Østlandet og Trøndelag.

Fra 7. mai åpnet myndighetene for arrangementer med inntil 50 deltakere på offentlig sted, noe som gjør det mulig å legge til rette innafor de reglene smittevernmyndighetene har bestemt. Kontaktperson for Vestlandet er Einar Eimhjellen (952 03 597), Østlandet Per Midtstigen (480 00 280), og Trøndelag invitasjon Trønderlag Jan Krogstad (414 77 221). Ta kontakt med en av de ansvarlige, eller send e-post til styret@tradmunnspill.no for mer informasjon. 


Tradmunnspill/Tradisjonsmunnspel (forkortet Tradmunnspill) er en forening som har til formål å samle folk som vil spille tradisjonsmusikk på munnspill og ta vare på folkelige munnspilltradisjoner.
Vi arbeider for at flere skal bruke munnspillet til å spille  tradisjonsmusikk og arrangere kurs og konserter. Tradisjonsmunnspill har medlemmer fra hele landet og organiserer et landsomfattende munnspillkurs en gang i året, med foredrag, kurs og konserter.

Deltakere på munnspillseminar 2019, på Vauldalen utenfor Røros

Kontakt oss på e-post: nett@tradmunnspill.no