Munnspillsamling 2022 var i Grimsbu i Folldal

Årets munnspillseminar på Grimsbu Turistsenter i Folldal 29. april til 1. mai, samla 28 deltakere.

Opplegg for kurset
Undervisninga legges opp gruppevis for nybegynnere, mellomnivå, og de med lang erfaring.
Øvingslåter er på nettsidene våre, www.tradmunnspill.no


Munnspelsamling/kurs i Naustdal 24. til 26. september 2021 var en suksess med 27 fornøyde deltakere.

Foto: Signe Mehl


Se program.


Tradmunnspill/Tradisjonsmunnspel (forkortet Tradmunnspill) er en forening som har til formål å samle folk som vil spille tradisjonsmusikk på munnspill og ta vare på folkelige munnspilltradisjoner.
Vi arbeider for at flere skal bruke munnspillet til å spille  tradisjonsmusikk og arrangere kurs og konserter. Tradisjonsmunnspill har medlemmer fra hele landet og organiserer et landsomfattende munnspillkurs en gang i året, med foredrag, kurs og konserter.

Deltakere på munnspillseminar 2019, på Vauldalen utenfor Røros

Munnspill på gamlemåten.
Munnspillet fikk sin utbredelse i Europa med framveksten av industrien fra midten av 1800-tallet. Masseproduksjon gjorde instrumentet rimelig, og ansamlingen av folk på store anlegg skapte behov for dans og stemningsmusikk. Seinere fikk radioen og grammofonen innpass, og inspirerte mange til å kjøpe seg instrumenter på postordre for penger de tjente på for eksempel bærplukking. Einar Eimhjellen, John Erik Hammarberg og Ottar Kverneng vokste alle opp i distrikter med sterke folkemusikktradisjoner, og repertoaret er i stor grad gamle feleslåtter de har lært av lokale spellmenn. Teknikken med å basse med tunga må vi anta har vært brukt for å markere dansetakten og bli hørt så godt som mulig i danselokaler med mye folk og god stemning. Disse albumene er en dokumentasjon av munnspilltradisjonen i dag, i en tid med omfattende samfunnsendringer. Vårt mål er å løfte munnspillet og få med flere på å spille tradisjonsmusikk på munnspill. 

Kontakt oss på e-post: nett@tradmunnspill.no