Tradisjonsmunnspill

Mattila

Tradisjonsmunnspills årlige kurshelg foregikk På Mattila på Svensk side av Grue Finnskog fra fredag 21 til 23. juni

 

Kurs helg 2025 blir på Sotra utenfor Bergen

Problemer med hjemmesiden

Høsten 2023 har det vært problemer med hjemmesiden og alle brukere har fått nytt passord.


I 2023 var den årlige samlinga i Valldal på Sunnmøre. Fra fredag 25. august til søndag 27. august.
Munnspillkurs for nybegynnere til viderekommende, mye sosialt samvær og musikk!

Fra konsert i Martin Linge Huset i Valldal 26. august 2023
Sangen heter: Gonglåt från Gonæs


 


Tradmunnspill/Tradisjonsmunnspel (forkortet Tradmunnspill) er en forening som har til formål å samle folk som vil spille tradisjonsmusikk på munnspill og ta vare på folkelige munnspilltradisjoner.
Vi arbeider for at flere skal bruke munnspillet til å spille  tradisjonsmusikk og arrangere kurs og konserter. Tradisjonsmunnspill har medlemmer fra hele landet og organiserer et landsomfattende munnspillkurs en gang i året, med foredrag, kurs og konserter.

 

 

Deltakere på munnspillseminar 2019, på Vauldalen utenfor Røros

Munnspill på gamlemåten.
Munnspillet fikk sin utbredelse i Europa med framveksten av industrien fra midten av 1800-tallet. Masseproduksjon gjorde instrumentet rimelig, og ansamlingen av folk på store anlegg skapte behov for dans og stemningsmusikk. Seinere fikk radioen og grammofonen innpass, og inspirerte mange til å kjøpe seg instrumenter på postordre for penger de tjente på for eksempel bærplukking. Einar Eimhjellen, John Erik Hammarberg og Ottar Kverneng vokste alle opp i distrikter med sterke folkemusikktradisjoner, og repertoaret er i stor grad gamle feleslåtter de har lært av lokale spellmenn. Teknikken med å basse med tunga må vi anta har vært brukt for å markere dansetakten og bli hørt så godt som mulig i danselokaler med mye folk og god stemning. Disse albumene er en dokumentasjon av munnspilltradisjonen i dag, i en tid med omfattende samfunnsendringer. Vårt mål er å løfte munnspillet og få med flere på å spille tradisjonsmusikk på munnspill.2023