02 Fabrikken

Seidel-fabrikken har 30 tilsette som produserar mellom 30 000 og 50 000 munnspel årleg.