Einar Eimhjellen

Eina Eimhjellen spiller solo til runddans på Fylkeskappleiken i Naustdal 2017