Polka med støt: Berit Bøysen og Jan Krogstad

Berit og jeg har, helt siden vi begynte å spille durspill på slutten av 1980-tallet, vært opptatt av buskspill; møte folk på campingplassen, i en trappeoppgang, eller under et tre en sein nattetime, og utveksle låter og få inspirasjon til å lære mer. Vi har nå laga oss en profil med navnet Buskas for å forsøke å fremme buskspillets plass både i hverdag og fest. Tor Einar Bekken og Richard Gjems har den siste tida bidratt stort til tradmunnpsillets fremme med sine videoer på ulike sosiale medier. I tida som kommer håper vi å kunne presentere noen låter hovedsakelig fra Trøndelag, som få eller ingen har på repertoaret i dag – enn så lenge..!

Kontakt oss på e-post: nett@tradmunnspill.no