Ringlender etter Korsvoldklan: Buskas

Jan Krogstad – LeeOskar bluesmunnspill
Berit Bøysen – Torader

Berit og jeg har, helt siden vi begynte å spille durspill på slutten av 1980-tallet, vært opptatt av buskspill; møte folk på campingplassen, i en trappeoppgang, eller under et tre en sein nattetime, og utveksle låter og få inspirasjon til å lære mer. Vi har nå laga oss en profil med navnet Buskas for å forsøke å fremme buskspillets plass både i hverdag og fest.

Kontakt oss på e-post: nett@tradmunnspill.no