Julehelsing til medlemene i Tradisjonsmunnspill.

Det nærmar seg jul og eg nyttar tida til å sende ei helsing til medlemene .

Slik vi forstår det er det aukande munnspelaktivitet fleire stader kringom i landet og vi høyrer om samlingar, øvingar og konsertar.

Vauldalen Fjellhotell
Vauldalen Fjellhotell

Som mange hugsar var det snakk om Rørostraktene for samlinga neste år.
Av ymse grunnar har styret måtte legge meir arbeid i førebuinga enn vanlig og no har vi enda opp med at samlinga skal vere på Vauldalen Fjellhotell  i tida fredag 3.  mai til søndag 5. mai. Laurdagskvelden blir det fest på hotellet i samarbeid med Brekken Spellmannslag.

 Vardalen fjellhotell ligg aust for Røros mellom Brekken og Svenskegrensa og har mykje erfaring med tradisjonssamlingar  innan musikk og dans. Vi har oppnådd gunstige prisar og det  er rikelig plass til våre aktivitetar under samlinga. Innbyding til samlinga vil bli sendt ut seinare.

Så øskjar eg god jul og godt nyttår til alle.Helsing Einar Eimhjellen (leiar)