Bergen Munnspillorkester (BO)

Bergen Munnspillorkester
Bergen Munnspillorkester

Orkesteret ble stiftet i 1937. Det fins mye info. på internett om lagets historie.

BO har i dag kun 2 munnspillere som øver og opptrer en gang iblant . Det er Odd Fotland, (1930) og Arne Olsson (1945).

Den siste gjenlevende som var med å starte laget, var Rangton Larsen som døde for et par år siden. Odd og Arne har ingen planer om å ta opp nye medlemmer , og det ser derfor ut til at Bergen Munnspillorkester er kun historie om noen år.