Tradmunnspill Nidaros på NRK

Tradmunnspill Nidaros på NRK 8. november 2019

Fredag var vi en gjeng som bidro på gjetteleken 10 på topp til «Staysman» på NRK1 .
Tradmunnspill Nidaros oppsto for anledninga, og besto av Bjarte Øye (bassmunnspill), Berit Bøysen (akkord), Bjørn Tore Moen og Trine Larsen (bluesharp), Anders Gjervan (kromatisk), og Jan Krogstad (tremolo).

Munnspill innslaget kommer etter 46:00 minutter.