Tradmunnspill Selbu

Tradmunnspill Selbu starta som et kurs i oktober i 2019, og organiserte seg som et lag i januar i år 2020. Det starta med 7 deltakere på kurset. Med oppslag i lokalbladet meldte flere sin interesse, og vi er nå i febuar/mars 11 medlemmer. Stemninga er god, og pågangsmotet upåklagelig!