Fra Styret. mars 2020


Et lite instrument med stort nedslagsfelt!
Organisasjonen Tradmunnspill har som formål å samle folk som vil bruke munnspillet til tradisjonsmusikk og ta vare på folkelige munnspilltradisjoner. Om vi skal lykkes på sikt, er det særlig viktig å få med flere unge og flere kvinner.
Det siste året ser det ut til å være økt aktivitet lokalt, med kurs i Gjøvik, på Vestlandet, og i Trøndelag. Flere deltar på festivaler og kappleiker, og vi har fått oppslag i ulike medier både lokalt og sentralt. Vi kan tenke oss ulike målgrupper i arbeidet for å bli flere:

• Utvikle munnspillmiljø som sosiale arenaer i lokalmiljøet.
• Unge som velger munnspillet som instrument og blir dyktige til å spille.
• Utbre forståelsen for at munnspillet er bra for eldre menneskers helse, både fysisk med styrking av pust og lungefunksjon, og det å finne en sosial aktivitet sammen med andre.


Majoriteten av de som i dag er med i Tradmunnspill er opptatt av tradisjonsmusikk spilt på “gammelmåten” der en komper seg sjøl med tungebass. For eksempel er hovedinstruktørene våre,
Einar Eimhjellen og John Erik Hammarberg, på ulike måter, representanter for denne tradisjonen.
(Jfr album 2019 – med lenke). Samtidig er det medlemmer som også liker å spille blues, irsk, ballader, gamle slagere og annet stoff som egner seg for et mangfoldig instrument som munnspillet.
Yngre deltakere på kurs er ofte altetende, og kan ha ønsker i mange retninger.
Grunnlaget for arbeidet vårt er det som foregår lokalt. Samtidig gir e-post, nettsider og sosial medier oss muligheten til å få kontakt på tvers av fjellkjeder og grenser. Det kan i neste omgang stimulere til mer aktivitet.
The Harmonica World Magasine er ei god kilde til info om det som skjer på munnspillfronten internasjonalt. Her er det også mye interessant stoff om munnspill,
munnspillmusikk, og dyktige munnspillere. Magasinet trykkes og sendes ut som papirutgave, du får den i postkassa annahver måned, og koster et par hundrelapper i året!

For Styret i Tradmunnspill, Jan Krogstad