Ting i tiden våren 2020

FRA ARKIVSTOFF TIL LYDSPOR

Organisasjonen Tradisjonsmunnspill arbeider for å ta vare på folkelige munnspilltradisjoner. 
– I 2016, da organisasjonen ble formelt starta, laga vi en oversikt over det som finnes av arkivopptak med munnspill ved Norsk Senter for folkemusikk og folkedans, NTNU. Denne oversikten er lagt ut under menyen For medlemmer her på www.tradmunnspill.no. (Interesserte som ikke er medlemmer, kan be om å få tilsendt info pr e-post). 


-I 2019 gjennomførte ildsjeler i Trondheim et prosjekt med innspilling av tradisjonslåter fra Naustdal, Jämtland og Rørosdistriktet. De tre albumene ligger nå ute på en rekke internettplattformer, se forsida her. I tillegg blir det laga en samle-CD med de tre albumene i løpet av våren. 
– Buskas (Berit Bøysen og Jan Krogstad) har lært seg noen gamle låter fra Neadalen, blant annet med utgangspunkt i opptak fra NTNU. Planen er å spille inn et album i løpet av 2020 (Internett + CD).

 
– På Nord-Møre er det også et prosjekt i emning, men der er det foreløpig ingen konkrete planer. 
Hensikten med dette arbeidet er todelt: 1) Ta i bruk gamle låter som egner seg godt som repertoar for moderne munnspillere. 2) Dokumentere historien om munnspillet for ettertida. Vi oppfordrer alle munnspillentusiaster til å besøke lokale arkiver og undersøke hva som finnes av opptak med gamle munnspillere. Se oversikt over noen av arkivene her: http://www.folkemusikkarkivet.net/. Kanskje ser du/dere grunnlag for et nytt prosjekt?