Hvordan komme i gang med å lære å bøye toner?

Gode råd for å komme i gang med å bøye toner på munnspill, inspirert av en artikkel i Harmonica World april/mai 2020 (www.harmonica.co.uk) og diverse Youtube-videoer:
1 Prøv Tomlin Leckie: https://www.youtube.com/watch?v=cbiOtr_pNyk


2  Oppsummering/oversettelse av pkt 1:
a Bli trygg på å holde rene toner. Start for eksempel med hull fire. b Hold tonen på innpust mens du vipper munnspillet opp, helt til tonen bøyer ned og stopper. c Hold den samme tonen mens du prøver å si “iii-uuu-ooo». d Hold den samme tonen mens du tenker at du prøver å svelge tunga. e Prøv å plystre en klar tone på innoverpust (uten munnspill), prøv deretter å gjør det samme når du øver bending på munnspillet. e Tenk at tunga er en sterk muskel som holder en sterk tone i en sakte bevegelse. Ikke gå for fort fram, da mister du lett bøyen og faller tilbake på tonen D. f Hold gjerne munnspillet vippa litt opp slik at det kommer godt inn i munnen, ikke bare ytterst på leppene. g Ikke spill hardere enn vanlig, unngå å slåss med munnspillet for å kjempe fram bøyen, spill på lag med munnspillet og la tonen komme. h Du behøver ikke bevege munnen og munnformasjonen, det sker inne i munnen, prøv etter hvert å slapp av i leppene. i La tunga peke framover. j (Kanskje kommer du over noen gode råd under veis som ikke er nevnt her…)
3 Sørg for å ha det moro mens du øver, unngå prestasjonspress!

4 Legg til side store porsjoner tålmod som du kan ta av når du trenger det!

5 Ikke mist besinnelsen!

6 Søk hjelp og råd i tide! (Youtube, styret@tradmunnspill.no, eller andre)

7 Øv-øv-øv – små økter mange ganger hver dag over mange uker!

8 Etter hvert, på ett eller anna tidspunkt, vil du oppdage at det skjer mirakler! 

9 Fortsett å øv sjøl om du har lyktes med å bøye hull fire fra D til C#! Gjør det samme i hull 1, 2, 3 og 6. 
10 Skill mellom F og F# i hull 2, og mellom G#, A og B i hull 3.
11 Lær deg en enkel melodi der du må bøye opp til flere toner, for eksempel Gjendines bånsull.