Fra styret. Påsken 2020

Aldri før i vår tid har vel uttrykket «den stille uke» vært mer til ettertanke. Det meste er avlyst, og sjelden eller aldri har vi hatt mer tid til å øve på munnspillet. Men det blir ikke helt det samme når vi ikke kan møtes, faren for å gå i dvale er til stede.  
Mange flytter i disse dager over på Internett. Begreper som Skype, Messenger og Whatsapp er vel kjent for de fleste, men nå dukker det stadig opp nye ord, som Teams, Zoom, Whereby, Jammr, osv osv. Det mangler slett ikke muligheter til å holde kontakten, men problemet er vel at vi har vent oss til å bruke forskjellige verktøy og at det krever en god del å få en hel gjeng til å samles om en løsning. Men kreativiteten er stor, og kursvirksomheten rundt om i landet fortsetter, om enn på lavgir og i andre former enn det vi er vant til. 
Min tanke er å innarbeide nettsida vår som den felles kanalen som til ei hver tid er oppdatert, og som alle kan oppsøke for å finne siste nytt, oppdaterte øvingsfiler, og lenker til nettsider og sosiale medier. Det er et medium så godt som alle i Norge har tilgang til. Så kan vi etter hvert lære oss å ta i bruk verktøy som egner seg for utveksling av erfaringer, – og etter hvert kanskje også samspill på nett! 
Jeg har så smått begynt å øve på låtene instruktørene har lagt ut for seminaret som er planlagt på Osterøy 21.-23. august. Dere som er medlemmer i Tradmunnspill finner alle øvingslåtene under menyen For medlemmer/Øving på nettsida tradmunnspill.no. Dere som ikke er medlemmer, kan enten bli medlemmer (lenke på nettsida), eller gå inn på Facebookgruppa Tradmunnspel der det også foregår øving, eller sende innspill direkte til instruktørene. Dere kan også ta kontakt på e-posten styret@tradmunnspill.no
Ei stille uke med ettertanke må ikke nødvendigvis fylles med munnspill. Det er ei tid for alt, og nå er det mye som står på spill for oss som har levd i en oppadgående luftstrøm hele vårt liv. Munnspillet får finne sin naturlige plass i livene våre i en verden i forandring. 
God påske til alle! 
For Styret i Tradmunnspill
Jan Krogstad