Styret melder. mai. 2020

Hva nå med året 2020? Styret har foreslått at det arrangeres lokale seminarer/kurs i stedet for det sentrale som skulle vært avholdt på Osterøy i slutten av august. Slik som situasjonen er, kan tre lokale arrangement fungere bedre for oss enn ett sentralt; kurs tilpassa lokale forhold, og muligheter til å få med flere deltakere samla sett for hele landet.

Vi oppfordrer alle som er interessert i å spille tradisjonsmusikk på munnspill om å ta kontakt med de ansvarlige lokalt allerede nå. Det blir lettere å planlegge når vi vet at noen vil delta, og det kan dessuten bli aktuelt å begrense antall deltakere pga smittevernreglene, og prinsippet som gjelder er “først til mølla”.

Det er flere som har meldt om at de har problemer med å komme inn på nettsidene våre, www.tradmunnspill.no. Hvis du ikke kommer inn, skriv en e-post til vår nettansvarlig Dag andersen.dag@gmail.com, med kopi til styret@tradmunnspill.no, og forklar problemet. Hvis du kommer med dine tilbakemeldinger, vil det også gjøre det lettere for nettansvarlig å finne ut av det som er vanskelig og hjelpe andre på en bedre måte. 

I det siste har vi fått med flere unge medlemmer, og vi har fått ideer som muligens peker ut over den noe trauste organisasjonen vi må kunne si at vi er i dag.