Invitasjon til munnspillseminar i Tradmunnspill Trønderlag 2020.

Tradmunnspill sitt kurs i Trøndelag avholdes lørdag 10. oktober fra kl 10.15 – 18.00 på Singsaker skole i Trondheim.

På grunn av koronasituasjonen, setter vi en øvre grense for antall deltakere. Av samme grunn har vi valgt å avgrense kurset til en dag. Pr 15. september er det ca 5 ledige plasser.

Du trenger et diatonisk munnspill i G-dur. Hvis du har et i C-dur, så ta det med. Kursavgiften er 100,- kroner for å dekke utgifter ifm arrangementet.

Øvingslåter og opplegg for kurset sendes ut til de som melder seg på.

Hvis dere har spørsmål, ta kontakt med oss på e-post
elinkhosen@gmail.com
styret@tradmunnspill.no

Referat fra seminaret