Invitasjon til munnspillseminar i Tradmunnspill Trønderlag 2020.

Sted: Avklares i august
Tid: Alternativer: Fredag 2. og lørdag 3. oktober, eller fredag 9. og lørdag 10. oktober. Avklares i
august. Vi inviterer til munnspillseminar med kurs i Trondheim i høst. Kurset er for nybegynnere og videre-komne, og innholdet blir tilpasset de som melder seg på. Kurset er gehørbasert (du trenger ikke å kunne noter).
Du må ha et diatonisk munnspill i G-dur. (Om du har, kan du også ta med munnspill i C-dur og A-dur). Mer informasjon om opplegget og lydfiler for øving blir sendt ut til de som melder seg på. I tillegg finner du informasjon på nettsidene våre, www.tradmunnspill.no
Du melder deg på til Elin Hosen på e-post elinkhosen@gmail.com
For praktiske spørsmål kontakt Anders Gjervan, e-post: andersgjervan1@gmail.com eller tlf: 906 41 869.

For spørsmål om kursopplegget, kontakt Jan Krogstad på e-post: styret@tradmunnspill.no eller tlf: 414 77 221.

Velkommen på kurs!

Kontakt oss på e-post: nett@tradmunnspill.no