Referat fra seminaret i Trøndelag 10. 10. 2020

På samlinga i Trøndelag var vi til sammen elleve deltakere i alderen 30 til 70+. Arrangør for munnspillsamlinga var Tradmunnspill Trondheim ved Styret (Anders Gjervan, Sissel Rübberdt, Elin Hosen). Ansvarlig for kursinnholdet Jan Krogstad. Ansvarlig for lokalet ved Singsaker skole Trine Larsen. 

God stemning på Tradmunnspill kurstreff i Trondheim!
På Singsaker skole 10. oktober 2020.
Foto: Nils Olav Tangvik

Gjennomgangslåten som ble brukt var Ganglåt från Gonäs, en av låtene John Erik Hammarberg hadde lagt opp for seminaret planlagt på Osterøy i april. 
Momenter som ble jobba med: Innlæring av melodien. Bassing. Triller. Tempo. Det var en nybegynner med, og han fikk tilrettelagt innføring i grunnleggende teknikk, men deltok også i innlæring av gjennomgangslåten.
Ellers ble mange låter brukt som samspilløving, for eksempel Svensken let, I bryluppsgården, No kjem feiar’n (fra Rendalen), Blues stay away from me.

En halvtime ble satt av til årsmøtesaker.
Møtet ble åpna med avspilling av Naustdalsvalsen. Jan oritenterte om bakgrunnen for lokale arrangementer etter at det sentrale seminaret på Osterøy i april ble utsatt, og konsekvensene dette har fått for avvikling av årsmøtet.
Forslag til framtidige seminarplasser: Grimsbu i Folldal. Veiholmen på Smøla. Deltakerne fikk en oppfordring om å være på jakt etter flere egna steder å arrangere seminar.
Forslag på folk til Styret i Tradmunnspill: Valgkomiteen har fått et navn som er aktuell fra Trøndelag. I tillegg er det flere som kan være aktuelle, men som pr dato ikke er villig til å prioritere det. (Det er viktig at ingen skal føle et press for å stille til slikt arbeid, det må være et oppriktig ønske fra vedkommende med vilje og evne til å prioritere det).
Det kom oppfordringer fra møtet om at vi må gå ut og gjøre munnspillet mer synlig. Mange er nå i disse koronatider på jakt etter noe å bruke tida på som ikke koster for mye. Det ble også nevnt at det nå er viktig å satse på mange lokale arrangementer for å erstatte betydninga av de store samlingene. 
Som avslutning på punktet om årsmøtesaker, ble Ganglåt från Gonäs avspilt!
Bjørn Tore åpna etter pausen med Love of The Isles av Willie Hunter, på gitar og munnspill. Sissel og Berit presenterte resultatet av ei gruppeøving med en blues på diatonisk munnspill og akkordmunnspill (Suzuki).

En flott dag med glad musikk og den gode lyden av munnspill! Inspirerende og sosialt med mye samspill. Slike samlinger gir et løft – fokus gir framgang!