Opptak av Ottar Kværneng, munnspiller fra Røros

Eg (Einar Eimhjellen) driv å digitaliserar gamle innspelingar frå kassett. -Kom over opptak frå eit radioprogram på NRK som eg tok opp kring kring 1984-85, der Ottar Kværneng spelar.
Då var han nok på sitt beste. Dette var ein del av ein programserie som Arils Hoksnes hadde.

Ottar Kværneng Vauldalen 2019

Det ble også gjort opptak av Ottar Kværneng i 2019, les/hør mer her.