Reinlender “Bjørgs reinlender

 Per-Kristian Langlie har gjennom åra laget en del melodier til torader.
Flere av disse brukes i Torader gruppa i Naustedalen spelemannslag.
Har skrevet de om  til munnspill. (Polka: “Lett På Tå” og Reinlender “Bjørgs reinlender”)

Noter