Kurs i torader og kurs i munnspill. Trøndelag

Kursene holdes av medlemmer i Trondheim Toradergruppe og medlemmer i Tradmunnspill Trondheim. Det er to separate kurs. Vi har satt en begrensning på max 15 deltakere på hvert av kursene. 

Tid: Lørdag 23. oktober kl. 10:00 til 15:00 og søndag 24. oktober kl. 10:00 til 13:00.

Sted: Nidarvoll skole.

Pris: Barn (fra og med 10 år) og studenter kr 250,-. Voksne kr 500,-

Mat: Deltakerne tar med mat og drikke selv. Vi serverer kaffe/te.

Påmelding: Frist: 16. oktober til Sissel Rübberdt sisselrub@gmail.com eller tlf. 907 57 389.

Deltakere på toraderkurset må ha torader stemt i GC og deltakere på munnspillkurset må ha munnspill i C-dur. Vi har noen få toradere å låne bort for kursdagene. 

Kurset tilpasses deltakernes nivå.