Instrumenter

Erfaringer og anbefalinger om ulike typer instrumenter og vedlikehold.

Tungebruk

Det er i grove trekk tre ulike måter å bruke tunga på når du spiller munnspill: 1) Leppemetoden, 2) Tungemetoden, og 3) Krøll på tunga. Den første vil enkelt sagt si at du bruker leppene til å styre pusten inn i det hullet du vil ha lyd i. Den andre at du legger tunga på …

Tungebruk Les mer »

Munnspillets historie

Documentary which reveals how the humble mouth-organ has been bent to different forms of music-making, featuring interviews and demonstrations  rom the world’s leading players. With over a billion sold, the harmonica, often dismissed as a toy, was the first great democratiser in music creation, and Rory McLeod, Will Galison, Paul Jones, Brendan Power and Charlie Leighton …

Munnspillets historie Les mer »

Trille

Når vi øver på en melodi, så øver vi ofte inn feil og uvaner som det kan være vanskelig å endre på etter hvert som vi automatiserer dem. Jeg foretrekker å øve inn en enkel versjon av melodien først, uten for mange triller og C-momenter. Når den etter hvert har satt seg og melodien kan …

Trille Les mer »

Kontakt oss på e-post: nett@tradmunnspill.no