Midtnorge

Lokallag i Midtnorge

Tradmunnspill Nidaros på NRK

Fredag var vi en gjeng som bidro på gjetteleken 10 på topp til «Staysman» på NRK1 . Tradmunnspill Nidaros oppsto for anledninga, og besto av Bjarte Øye (bassmunnspill), Berit Bøysen (akkord), Bjørn Tore Moen og Trine Larsen (bluesharp), Anders Gjervan (kromatisk), og Jan Krogstad (tremolo). Munnspill innslaget kommer etter 46:00 minutter.

Trondheim munnspillklubb

TMK Trondheim Munnspillklubb Pr. 2018 er vi ca 10 aktive medlemmer som samles hver 14. dag for å spille. Låtene er folkeviser og annen tradisjonsmusikk, mest fra Trøndelag og Nord-Møre samt noe svensk og irsk. Øvingene finner sted i heimen til medlemmene, så det går på skift hvem som holder hus og kaffemat.

Kontakt oss på e-post: nett@tradmunnspill.no