Midtnorge

Lokallag i Midtnorge

Invitasjon til munnspillseminar i Tradmunnspill Trønderlag 2020.

Sted: Avklares i augustTid: Alternativer: Fredag 2. og lørdag 3. oktober, eller fredag 9. og lørdag 10. oktober. Avklares iaugust. Vi inviterer til munnspillseminar med kurs i Trondheim i høst. Kurset er for nybegynnere og videre-komne, og innholdet blir tilpasset de som melder seg på. Kurset er gehørbasert (du trenger ikke å kunne noter). Du …

Invitasjon til munnspillseminar i Tradmunnspill Trønderlag 2020. Les mer »

Tradmunnspill Selbu

Tradmunnspill Selbu starta som et kurs i oktober i 2019, og organiserte seg som et lag i januar i år, 2020. Det starta med 7 deltakere på kurset. Med oppslag i lokalbladet meldte flere sin interesse, og vi er nå i febuar/mars 11 medlemmer. Stemninga er god, og pågangsmotet upåklagelig!

Tradmunnspill Nidaros på NRK

Fredag var vi en gjeng som bidro på gjetteleken 10 på topp til «Staysman» på NRK1 . Tradmunnspill Nidaros oppsto for anledninga, og besto av Bjarte Øye (bassmunnspill), Berit Bøysen (akkord), Bjørn Tore Moen og Trine Larsen (bluesharp), Anders Gjervan (kromatisk), og Jan Krogstad (tremolo). Munnspill innslaget kommer etter 46:00 minutter.

Tradmunnspill Trondheim

  Tradmunnspill Trondheim (tidligere Trondheim Munnspillklubb) er en kjerne på ca 10 aktive medlemmer som samles hver 14. dag for å spille. Låtene er folkeviser, salmer og annen tradisjonsmusikk, mest fra Trøndelag og Nord-Møre, samt noe svensk og irsk. Øvingene finner sted i heimen til medlemmene, så det går på skift hvem som holder hus og …

Tradmunnspill Trondheim Les mer »

Kontakt oss på e-post: nett@tradmunnspill.no