Midtnorge

Lokallag i Midtnorge

Munnspillkurs i Trondheim i oktober

Som tidligere år var det munnspillkurs i Trondheim siste helga i oktober. I år var det 11 deltakere, den yngste i tenåra, den eldste i 70-åra, med en gjennomsnittsalder på rundt 50 år.
Kurslåter var bl.a. Rivo laulo (finsk låt), Reodors ballade, Boeves psalm og Bergrosa.
Instruktører var Tom Ek, Anders Gjervan, og Jan Krogstad.

Bildet er fra avslutninga av kurset på søndag, som var samkjørt med toraderkurset som Trondheim Toradergruppe arrangerte samtidig

Munnspillkurs i Trondheim i oktober Read More »

Vellykka munnspillkurs i Trondheim i oktober 2022

Tradmunnspill Trondheim samla alt i alt 14 munnspillere helga 21.-23. oktober, med deltakere og instruktører. Fire av deltakerne deltok med kromatisk munnspill, der Anders Gjervan og Tom Ek var instruktører. På diatonisk munnspill var seks påmeldt, med Jan Krogstad som instruktør.

«Kromatikerne» tok for seg oppbygginga av det kromatiske munnspillet, og de jobba spesielt med «redigering» av tonene f og c. («Redigering» betyr at en velger om tonen f og tonen c skal spilles med knappen ute eller inne). Kurslåter som ble brukt var Idas Sommervise, Reodors ballade, Så spiller vi harmonica og Vårsøg. Blott en dag ble spilt i C-dur, D-dur og G-dur.

Søndag deltok alle munnspillerne på en “huskonsert” sammen med deltakerne på toraderkurset som ble avholdt samtidig.

Opplegget for innlæring på diatonisk munnspill var låten Munnspellmazurka av Olav P. Hjelvik se: https://soundcloud.com/tomwillyrustad/sets/toraderskolen-2
I hovedsak var det tre tema som ble jobba med i løpet av kurset: innlæring av melodien Munnspellmazurka, rene toner, akkorder, og samspill. Vedlikehold av munnspillet var også tema.

Vellykka munnspillkurs i Trondheim i oktober 2022 Read More »

Munnspillkurs i Trondheim 21. -23. oktober 

Høstkurs i munnspill 21.-23. oktober 2022, på Singsaker skole i Trondheim:


Fredag 18.00 – 21.00 (inkludert en halvtime pause)
Lørdag 10.15 – 16.00 (inkludert lunch og to pauser)
Søndag 10.15 – 15.00 (inkludert lunch og to pauser)


Kurset er for nybegynnere og folk som har spilt en del fra før, opplegget for kurset tilpasses de som melder seg på. Du må gjerne komme med innspill på forhånd om hva du ønsker/har behov for.
Arrangementet er et samarbeid mellom Trondheim Toradergruppe og Tradmunnspill Trondheim, med toraderkurs og munnspillkurs som arrangeres på samme sted. De som melder seg på vil få tilsendt mer info om innholdet på kurset.
Du trenger et munnspill i C-dur, diatonisk eller kromatisk. Hvis du er i tvil om munnspillet du har egner seg, så ta gjerne kontakt.
Du kan melde deg på kurset, eller komme med spørsmål og innspill, på e-posten munnspillkurs22@yahoo.com, eller på mobil (se nedafor).
(For de som er interessert i toraderkurset, se info på https://trondheimtoradergruppe.lag247.no/informasjon/nyheter/) Gratis te/kaffe. Ta med matpakke for lørdag og søndag.
Mvh

Jan Krogstad mobil 414 77 221
Anders Gjervan mobil 906 41 869

Munnspillkurs i Trondheim 21. -23. oktober  Read More »

Diatonisk/bluesharp – i Selbu 2.-3. april 2022

Diatonisk Trønderlag

12 munnspillentusiaster var samla til munnspillkurs i diatonisk/bluesharp – i Selbu 2.-3. april 2022.
Målet for kurset var å bli bedre kjent med instrumentet og hvilke muligheter det byr på, og bli bevisst på hva en kan/behersker, og hva en må prioritere for å komme videre. Låten “Den blomstertid nu kommer” var gjennomgangsmelodien, med 14 ulike øvingsmomenter, som skulle krysses av som ok (dette kan jeg), og som prioritet for øving, 1, 2 og 3. I løpet av kurset
utkrystalliserte deg seg to grupper med ulike utfordringer:
1) Bruk av tungemetoden for å oppnå:
a) ren tone
b) akkorder
c) bassing med tunga,

Og 2) Bøying av toner. 

Diatonisk/bluesharp – i Selbu 2.-3. april 2022 Read More »

Det øves i Trønderlag


I går kveld (11. januar 2022) var det munnspilløving. Trad og kromatisk var samla ni stykker heime hos Anders og Trine (øverste bilder).
Mens en gjeng bluesere er i startgropa og var samla på en anna kant av byen.
Det er planer om kurs i Trh i februar/mars, – mer info om det seinere. 
Mvh
Jan

Trine, Anders, Knut, Tom, Elin, Sissel, Bjarte, Jan Ditmar. (Foto: Berit).
Nils Olav, Margrete, Bjørn Tore, Arve, Rune og Jan

Det øves i Trønderlag Read More »

Tradmunnspill Selbu fått tre nye deltakere

Etter munnspillkurset i Trondheim i høst, har Tradmunnspill Selbu fått tre nye deltakere. Det byr på utfordringer å legge opp øvingene slik at alle får nok igjen for innsatsen på hver øving, særlig når koronatiltakene er tilbake. Om nødvendig legger vi opp til gruppevise øvinger, og holder kontakten i såkalte kohorter. Vi syns det er viktig å holde hjula i gang innafor de reglene som til ei hver tid gjelder!

På bildet 4 av til sammen 10 som var på øvinga: Signar (komper på trekkspill), Evelyn, Brynhild og Marianne øver til en liten huskonsert før jul, og en visekveld som er planlagt i begynnelsen av februar. Om arrangementene skulle bli avlyst, er i alle fall ikke øvinga bortkasta, den kommer til nytte når vi før eller siden slipper til igjen!

God jul til alle!
Fra oss i Tradmunnspill Selbu

Tradmunnspill Selbu fått tre nye deltakere Read More »

Tradmunnspill Selbu høsten 2021

Tradmunnspill Selbu kom i gang med øvingene i slutten av august, og har møttes i gjennomsnitt hver 14. dag. Siden oppstarten høsten 2019, har vi øvd jamnt gjennom hele pandemien – med opphold i et par kortere perioder. Sommeren 2020 var gruppa med på innspillinga «Gamle låter fra Neadalen», og vi har også hatt flere opptredener i bygda, for eksempel på Sykehjemmet, og for det lokale Historielaget. 

Fire av medlemmene i gruppa deltok på Norsk Munnspillforum sitt munnspillseminar på Peder Morset folkehøgsule i slutten av juni. Vi spilte også på konserten i Sjøbygda samme helga, der Norsk Radiomuseum innlemma blant andre Skogsbylasse i Gammeldansens Hall of Fame. Helga 23.-24. oktober deltok 3 fra gruppa på munnspilllkurset i Trondheim. Nå er det julerepertoaret som øves inn, og om ikke annet så blir det en egen liten huskonsert en gang før eller etter nyttår. 

Det er tegn som tyder på at interessen for munnspill er på veg oppover, og at gjennomsnittsalderen etter hvert skal gå nedover!

På bildet f.v.: Gerd Marit, Thorill, Ole Kristian, Gunnar, Kari, Berit. Johanne og Signar var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Jan.

Tradmunnspill Selbu høsten 2021 Read More »

Munnspillkurs i Trondheim i oktober


Til sammen 26 deltakere var med på kurs helga 23. og 24. oktober 2021 i Trondheim. Både nybegynnere og mer erfarne musikanter øvde inn melodier til en felles avslutningskonsert med Trondheim Toradergruppe på søndag. Numrene var «Styggen på låven» (kromatisk munnspill), “Blues stay away from me» og «You are my sunshine», ei gruppe som jamma med bluesriff. Det var god stemning på kurset, med tilbakemeldinger som lover godt for munnspillmiljøet i Trøndelag. Gjennomsnittsalderen var også lovende!

Munnspillkurs i Trondheim i oktober Read More »