Nyheter

Munnspillsamling på Gjøvik 3. oktober 2020

Vi var 12 deltakere som møttes i Tingbygningen på Hunn, dette var en passe stor forsamling i forhold til smitterestriksjonene. Tre påmeldte hadde meldt forfall. Deltakerne kom fra et stort, geografisk område: Engerdal, Elverum, Stange, Oslo, Lierskogen, Hønefoss og Gjøvikdistriktet. Per Midtstigen ønsket velkommen, og vi tok en presentasjonsrunde rundt bordet, der hver enkelt foreslo …

Munnspillsamling på Gjøvik 3. oktober 2020 Les mer »

Referat fra seminaret i Trøndelag 10. 10. 2020

På samlinga i Trøndelag var vi til sammen elleve deltakere i alderen 30 til 70+. Arrangør for munnspillsamlinga var Tradmunnspill Trondheim ved Styret (Anders Gjervan, Sissel Rübberdt, Elin Hosen). Ansvarlig for kursinnholdet Jan Krogstad. Ansvarlig for lokalet ved Singsaker skole Trine Larsen.  Gjennomgangslåten som ble brukt var Ganglåt från Gonäs, en av låtene John Erik Hammarberg hadde lagt opp for seminaret planlagt på …

Referat fra seminaret i Trøndelag 10. 10. 2020 Les mer »

Munnspillsamling på Gjøvik lørdag 3. oktober

Munnspill på «gamlemåten»! et samarbeid mellom Tradisjonsmunnspill og Gjøvikspelmannslag. På grunn av coronasituasjonen har styret i Tradisjonsmunnspill bestemt at det ikke blirlandsseminar i år, men at det skal holdes 3 regionsamlinger fordelt på Trøndelag, Østlandet ogVestlandet.På Østlandet blir samlinga på Gjøvik, lørdag 3. oktober kl. 11 – 17.Vi gjør det helt enkelt og ber deltakerne …

Munnspillsamling på Gjøvik lørdag 3. oktober Les mer »

Munnspelkurs i Naustdal laurdag 10.oktober.

Er avlyst/utsatt på grunn av koronasituasjonen. Kurset er i samarbeid mellom organisasjonen Tradisjonsmunnspel og Naustedalen Spelemannslag. På grunn av coronasituasjonen har styret i Tradisjonsmunnspel bestemt at det ikkje blir landskurs/seminar i år, men at det skal haldast 3 regionsamlingar fordelt på Trøndelag, Austlandet og Vestlandet.For Vestlandet blir kurset/samlinga i Naustdal laurdag 10. oktober kl. 11.00  …

Munnspelkurs i Naustdal laurdag 10.oktober. Les mer »

Invitasjon til munnspillseminar i Tradmunnspill Trønderlag 2020.

Tradmunnspill sitt kurs i Trøndelag avholdes lørdag 10. oktober fra kl 10.15 – 18.00 på Singsaker skole i Trondheim. På grunn av koronasituasjonen, setter vi en øvre grense for antall deltakere. Av samme grunn har vi valgt å avgrense kurset til en dag. Pr 15. september er det ca 5 ledige plasser. Du trenger et …

Invitasjon til munnspillseminar i Tradmunnspill Trønderlag 2020. Les mer »

Lokale munnspillseminar 2020

Lokalt munnspillseminar for Tradmunnspill på Østlandet blir avholdt i Gjøvik 3. oktober. På Vestlandet og i Trøndelag går arrangementet av stabelen helga etter, altså 10. oktober. Minner om at Per Midtstigen er kontaktperson for Østlandet (tlf. 480 00 280). På Vestlandet blir det munnspillkurs i Nausdal 10. oktoberEinar Eimhjellen kontaktperson, tlf. 952 03 597. Årets Tradmunnspillseminar for …

Lokale munnspillseminar 2020 Les mer »

Styret melder. mai. 2020

Hva nå med året 2020? Styret har foreslått at det arrangeres lokale seminarer/kurs i stedet for det sentrale som skulle vært avholdt på Osterøy i slutten av august. Slik som situasjonen er, kan tre lokale arrangement fungere bedre for oss enn ett sentralt; kurs tilpassa lokale forhold, og muligheter til å få med flere deltakere …

Styret melder. mai. 2020 Les mer »

Kontakt oss på e-post: nett@tradmunnspill.no