Om / Kontakt

Tradmunnspill/Tradisjonsmunnspel (forkortet Tradmunnspill) er en forening som har til formål å samle folk som vil spille tradisjonsmusikk på munnspill og ta vare på folkelige munnspilltradisjoner.
Vi arbeider for at flere skal bruke munnspillet til å spille  tradisjonsmusikk og arrangere kurs og konserter. Tradisjonsmunnspill har medlemmer fra hele landet og organiserer et landsomfattende munnspillkurs en gang i året, med foredrag, kurs og konserter.

Styret i foreningen 2024-2025 består av:

Leder: Knut Ståle Berge

Leder: Knut Ståle Berge styret@tradmunnspill.no
Styremedlem / nestleder: Oddleiv Humlestøl
Styremedlem: Berit Bøysen
Styremedlem/Kasserer: Kjell Martin Rønning
Styremedlem/ nettansvar: Dag Andersen nett@tradmunnspill.no

Ta gjerne kontakt for spørsmål eller innspill.