Om / Kontakt

Tradmunnspill/Tradisjonsmunnspel (forkortet Tradmunnspill) er en forening som har til formål å samle folk som vil spille tradisjonsmusikk på munnspill og ta vare på folkelige munnspilltradisjoner.
Vi arbeider for at flere skal bruke munnspillet til å spille  tradisjonsmusikk og arrangere kurs og konserter. Tradisjonsmunnspill har medlemmer fra hele landet og organiserer et landsomfattende munnspillkurs en gang i året, med foredrag, kurs og konserter.

Styret i foreningen 2019-2020 består av:

Styret Tradmunnspill
Styret Tradmunnspill fra v: Oddleiv Humlestøl, Jan Krogstad, Dag Andersen og Per Midtstigen.

Leder: Jan Krogstad styret@tradmunnspill.no
Nestleder: Per Midtstigen
Kasserer: Oddleiv Humlestøl
Arkivansvarlig: Stein Villa
Styremedlem/ nettansvar: Dag Andersen nett@tradmunnspill.no

Ta gjerne kontakt for spørsmål eller innspill.

Kontakt oss på e-post: nett@tradmunnspill.no