Hvorfor stemme munnspillet?

Har det noen som helst hensikt å stemme munnspillet sjøl? Er det ikke like greit å kjøpe et nytt, eller kjøpe nye stemmeplater, når noe ikke fungerer? Bortsett fra at det koster noen kroner å kjøpe nytt, er det noen andre grunner som veier tyngre, for eksempel:

Unngå å oppdage at en tone er skjærende falsk midt i en opptreden. En måte er sjølsagt alltid å ha med to munnspill av samme type. Men hvis du steller munnspillet så vil du kunne oppdage at noe er galt før det skjærer seg helt.

Ved små tilpassinger kan du sjøl gjøre munnspillet lettere å spille på. Små justeringer av tungene

kan påvirke frekvensen, anslaget, og tonekvaliteten. Det er tilfredsstillende å ha kontroll på instrumentet.

Det finnes store mengder informasjon på internett for de som er ønsker å bruke tid på vedlikehold og stemming. Men det viktigste er å gjøre egne erfaringer. Send gjerne innspill eller spørsmål til nett@tradmunnspill.no.