“Tremolo” og “bluesharp”

Tradisjonsmusikk ble før ofte spilt på tremolomunnspill. Det er tokorig på den måten at hvert tonetrinn har to tunger som svinger samtidig, enten stemt med en liten forskjell slik at de to svinger mot hverandre, eller de kan være oktavstemt slik at den ene tunga er stemt en oktav over den andre. I Irland har de fortsatt en tradisjon med å spille folkemusikk på slike munnspill.

Vi bruker i dag for det meste “bluesharp”, et diatonisk munnspill med 10 hull som går over tre oktaver, stemt i den såkalte Richters tuning.

Det finnes mye informasjon på engelsk om munnspill på internett; om å lære å spille, reparasjon og vedlikehold og mye annet. 

Tremolomunnspilll fra Suzuki er ganske vanskelig å skaffe. Pris på de ligger i underkant av 800 kr, men det finnes flere merker å velge i. Spørsmålet er hvilken stemming og type tremolo en ønsker. Det finnes noen med mye tremoloklang og med mer dempet tremolo. Stemminga kan være Richters tuning, men det finnes også noen med Østens type stemming. 
Noen av de gamle modellene tremolomnnspill har gått ut fordi det er for lite salg av dem. Hvis du har spørsmål om hvordan du kan få tak i akkurat de munnspilla du ønsker, ta kontakt med Geir i Munnspillbua.

På denne linken finner du klangen på Seydel sin Sailor tremolo