Munnspillsamling i Røros-distriktet

Fra venstre på bildet, bak: Jan Lars Haugom, Stein Arve Sundt, Inge Godtland, foran: Berit Bøysen, Roar Selboe, Bjørg Sundt.
Innfelt i bildet er Jorid Skott Svendsen

Lørdag 6. juli hadde vi ei samling med noen av de som var fra Brekken på munnspillseminaret i mai. Samlinga var lagt opp som et oppfølgingskurs med sikte på å få til et munnspillmiljø i distriktet. Bildet er tatt på trappa på Skottgården, en plass eierne av Vauldalen Fjellhotell har pussa opp og tatt i bruk som overnattingssted. 
Vi startet kl 11.00 og avsluttet med et godt måltid kl 15.00. Innholdet på kurset ble forsøkt tilpassa de som deltok, med spilleteknikk, måter å øve på, kjennskap til det diatoniske munnspillet, og innøving av bl.a. Direktørvalsen. Etter maten ble det buskspill og utforsking av lokale tradisjoner. Inge Godtland har rike kilder å øse av når det gjelder tradisjonsmusikk fra Rørosdistriktet. Som bildet viser var det ingen av de helt unge deltakerne fra i mai som var med denne gangen. Hvis vi tolker deltakerne på samlinga rett, blir det flere treff i løpet av året. 

Fra venstre på bildet, bak: Jan Lars Haugom, Stein Arve Sundt, Inge Godtland, foran: Berit Bøysen, Roar Selboe, Bjørg Sundt.
Innfelt i bildet er Jorid Skott Svendsen, som sørget for øvingsrom, kaffe, kaker, og en utmerket middag. Undertegnede var instruktør på kurset.
Mvh
Jan Krogstad