Munnspillkurs i Trondheim

Fredag 31. januar og lørdag 1. februar 2020.

Vi har planer om å arrangere et munnspillkurs med tema blues fredag 31. januar 2020 kl 17.30 – 21.30, og lørdag 1. februar kl 10.00-15.00, med vekt på følgende:
Bøying av toner
– Innlæring av to melodier
– Innlæring av tre riff (med og uten bending)
– Samspill

Ansvarlig for innholdet på kurset er Bjørn Tore Moen. Jan Krogstad legger til rette og står for det praktiske.

Det blir også satt av tid til spørsmål som reparasjon og vedlikehold av munnspillet, valg av munnspill, og evt andre spørsmål.

Prisen vil avhenge av antall deltakere, men vil ikke bli mer enn 500. Halv pris til ungdom og studenter.

Hvis minimum 10 stk melder interesse for å delta innen fredag 3. januar, blir kurset avholdt som planlagt. Meld din interesse til en av oss på tlf

Jan Krogstad
Mobilnr.: 414 77 221

Bjørn Tore Moen
Mobilnr.: 982 09 758

eller til e-posten styret@tradmunnspill.no.