Tungebruk

Det er i grove trekk tre ulike måter å lage rene toner på når du spiller munnspill: 1) Leppemetoden, 2) Tungemetoden, og 3) Krøll på tunga. Den første vil enkelt sagt si at du bruker leppene til å styre pusten inn i det hullet du vil ha lyd i. Den andre at du legger tunga på munnspillet, for eksempel tre hull, til venstre for det hullet du vil ha lyd. Det tredje vil si at du i utgangspunktet krøller tunga som en smal U. En mellomting mellom 1) og 2) er noe J. P. Allen kaller “deep relaxed mouth method”, se http://www.harmonica.com/go/u-blocking for en gjennomgang av ulike måter å spille på. Krølltungemetoden

Er det noen som har erfaringer – postive eller negative – med noen av metodene? Hva med bluesharp sammenlignet med tremolo?