Tradmunnspill har passert 100 medlemmer!

Da har foreningen tradisjons munnspill klart å samle 100 munnspill interesserte medlemmer!

året 2020 blir det bare lokale arrangementer, 2021 blir det igjen et seminar i full størrelse.