Informasjon Januar 2021

Naustdal

Sjøl om smittesituasjonen er usikker, er det på tide å legge planer. Om «mørketida” skulle vare over sommeren, så er forberedelsene i alle fall ikke bortkasta. De kommer til nytte når vi før eller siden er tilbake til noe som ligner normalen. Det kommer snart mer informasjon på nettsidene våre om opplegget for seminaret i Naustdal, som er planlagt i månedsskiftet august/september.
Medlemmer i Tradmunnspill
Pr september 2019 var det 55 betalende medlemmer. Pr september 2020 var antallet betalende
medlemmer 75. Av de 75 er 10 fra Innland fylke, 6 fra Møre og Romsdal, 1 fra Nordland, 1 fra
Oslo, 16 fra Trøndelag, 34 fra Vestland, 3 fra Viken, og 4 fra Sverige. Økningen i løpet av 2020 er
de nye som fikk gratis medlemskap første året. Så gjenstår det å se hvor mange som står som
betalende medlemmer ved utgangen av 2021.
Nettsida
I løpet av 2020 har nettsida hatt ca 1500 besøkende, de fleste fra fra Norge, men også 300 fra
Sverige, og noen fra Canada, USA, og Kina. (Vi må regne med at noen av de som besøker oss er
roboter på jakt etter reklameplass). I gjennomsnitt er hver besøkende innom tre sider pr økt.
Omtrent halvparten kommer innom via Facebook. Medlemmer (og andre interesserte) som har
konto på Facebook oppfordres til å be om å få bli med i gruppa Tradmunnspel. Vi gjentar
oppfordringa fra nettansvarlig om å sende inn munnspill-bilder og rapporter fra lokale aktiviteter til nettsida på e-post nett@tradmunnspill.no !
Lokale aktiviteter i året som gikk
Gjøvikdistriktet: Lokalt seminar høsten 2020. Mareno har hatt tre kurs gående i en periode med i
utgangspunktet ca 20 deltakere. Vestlandet sør (Bergensdistriktet): Oddleiv har hatt kurs med (stort
sett) nybegynnere. Vestlandet nord: Einar har hatt/har blitt invitert til samlinger/kurs (både
nybegynnere og viderekomne). Trøndelag: Lokalt semiar høsten 2020. Kurs i Trondheim og i Selbu
i 2020. I Selbu har det resultert i ei ny gruppe med 10 deltakere som øver hver 14. dag (opphold nå
fra desember på grunn av koronaen). Gruppa var også med på CDen med Gamle låter fra Neadalen,
som ble ferdig nå i desember.
Årsmøtet
Vi som ble valgt inn i Styret i 2019 har nå i april sittet i 2 år. Det vil si at alle er på valg på årsmøtet.
Valgkomiteen er i gang med å forberede ei innstilling til årsmøtet, som forhåpentligvis blir i
Naustdal nå i høst. Alle som ønsker å bidra i arbeidet, eller som vet av noen som er interesserte, kan
melde fra til Valgkomiteen ved Berit Bøysen (e-post berboys@online.no).
Kontingent
Kontingent for medlemskap i Tradmunnspill for 2021, kr 200,00, betales til konto 1503 77 27048.
Merk innbetalinga med “2021 + navnet ditt”. For dere fra Sverige: IBAN NO8915037727048.

Nye medlemmer må sende navn og adresse, e-post og tlf.nr. til kasserer Oddleiv Humlestøl på e-post o.hum@outlook.com. For nye medlemmer er første året gratis.

Vi ønsker alle en så god vinter som mulig! Ta vare på helsa – så møtes vi i Naustdal til høsten!
Mvh
Styret i Tradmunnspill
v/ Jan Krogstad