Munnspillseminar Naustdal 2021

nausdalen-spelemannslag

Munnspelsamling/kurs i Naustdal
fredag 24. september til søndag 26. september 2021
Kurset blir skipa til av organisasjonen Tradisjonsmunnspel
med Naustedalen Spelemannslag som lokal arrangør.

Program:
Fredag 24.sept. 18.00 – 19.00 Frammøte og registrering.
Fredag 24.sept. 19.00 – 20.00 Munnspelkurs.
Laurdag 25 sept. 10.00 -18.00 Munnspelkurs m/innslag om lokal tradisjonsmusikk, stell av
munnspel.
Laurdag 25. sept. 18.00 Middag
Laurdag 25 sept. 20.00 Open spelemannsfest m/konsert av kursdeltakarane, og dans.

Søndag 26 sept. 10.00 -11.00 Årsmøte i Tradmunnspel.
Søndag 26 sept. 11.00 -12.00 Kurs og avslutning.
Under kurset er det kveldsmat fredag, laurdag er det frukost, lett lunsj og middag og søndag frukost.
Deltakararavgift  kr. 800,- inklusiv kurs, mat og fest. Kontonr: 3705 19 04606. Gje opp namn, e-post og telefonr.

Kursstad blir i ungdomshuset Fosshalla som ligg ved Naustdalsfossen få hundre meter frå sentrum i Naustdal (se kart).
Kurset er både for nybegynnerar, litt øvde og viderekomne, og innhaldet blir tilpassa dei som deltek.   Diverre  er Jon Erik Hammarberg blitt sjuk, så instruktørar blir: Mareno Roska, Jan Krogstad. Oddleiv Humlestøl og Einar Eimhjellen. Kurset er gehørbasert utan notar. 
Du må ha med eit munnspel i G-dur. Eit vanleg munnspel med 10 hol er greit men andre spel i G-dur er OK.  Munnspelbua (på nettet) har G-dur- spel og veit kva du treng.
Meir informasjon om opplegget og lydfiler av kursmelodiane ligger her.  Du finn også informasjon på Tradisjonsmunnspel si nettside  www.tradmunnspill.no.

Deltakarane ordnar sjølv med innkvartering: 
-Plass til eit par.campingvogner/ bobilar ved Fosshalla.  
-Ekreskogen Hytter, Naustdal tlf. 90975570 (5 km). 
-Naustdal Camping (Hytter og plass til      campingvogner/bobilar). Tlf.  9926 1242  (300-400 m).
-Scandic Sunnfjord hotell, Førde Tlf. 57834000 (12 km).
-Thon Hotel Førde 57828110  (12.km). 
-Førde pensjonat    Tlf.47821164  (13 km).
-Førde gjestehus og camping. Tlf.  46806000. (15 km).
Vi har også nokre plassar med privat innkvartering og i Fosshalla. (Ta med sovepose).  Ingen blir nøydd til å sove ute.

Påmeldingsfrist  fredag 11. september til Einar Eimhjellen  e-post: eineim@online.no .
Gje opp namn, telefonnr. og e-postadresse.  Kontonr: 3705 19 04606.
For praktiske spørsmål kontakt Einar Eimhjellen på tlf. 95203597.