Spelemannsfest med SkogsbyLasse i Naustdal i 1988

Etter å ha høyrt SkogsbyLasse under ein konsert på Landsfestivalen på Heimdal i 1987 tok Naustedalen Spelemannslag kontakt med han om å komme til Naustdal for å halde munnspelkurs. Han svara ja med ein gong og i august 1988 heldt vi kurs i Naustdal men 11 deltakarar.

SkogsbyLasse
SkogsbyLasse 48. minutter


Som avslutning på kurset arrangerte Spelemannslaget munnspelfest i Fosshalla som var fullsett av publikum. Heldigvis hadde vi rigga oss til med godt opptaksutstyr slik at vi fekk lydopptak av heile festen.

munnspelkurset og andre aktørar
munnspelkurset og andre aktørar 28. minutter


Opptaka frå festen har aldri blitt publisert før og difor synest eg det høver godt at Tradmunnspel gjer det på heimesida vår.
Vi har delt opptaka i to med SkogsbyLasse i Del 1 og munnspelkurset og andre aktørar i Del 2.
Helsing Einar Eimhjellen.

Einar Eimhjellen

Les mer på: https://sv.wikipedia.org/wiki/Skogsby-Lasse