Sanger til munnspillkurs Finnskogen 2024

 Her er aktuelle melodiar til samlinga på Finnskogen. Dei første har eg prøvd å rangere etter vanskelighetsgrad med dei lettaste først. Desse er meint for nybegynnarar. Eg har snakka med Mareno Roska som er einig i at det er greit å repetere frå tidlegare samlingar. Dei tre siste melodiane er frå Finnskogen. Valsen etter Helge  Balkåsen skifter toneart og går i C og G-dur. Dei to andre går i C-dur slik orginalane var spelt inn.
Elles er det fritt for instruktørane å bruke andre melodiar dersom det passer betre.
Vel møtt til triveleg samling på Finnskogen.
Helsing Einar Eimhjellen

01 Skala og Lisa gjekk til skolen. G-dur

02 Kor e Hammaren Edvard. G-dur

03 Gale-Truls etter Gunvor Hågensen, Stange G-dur

04 Gonglåt från Gonäs G -dur

05 Munnspeltango av av SkogsbyLasse G-dur

06 Høstrosa av Mareno Roska G-dur

07 Vals etter Helge Balkåsen, Finnskogen C og -G-dur

08 Dottea Kleiven  Polsdans etter Olav Berggren, Åsnes C-Dur

 

09 Reinlender etter Halvor Hagen, Våler C-dur

 

Richard Gjems
Forteller litt om hvordan han har spilt tradisjonsmateriale fra Finnskogen på bluesmunnspill de siste 10 – 15 årene live og på plate – Demonstrerer noen stykker
– Instruerer i hvordan man kan spille tradisjonsmelodien Midisijollin. Stykket spilles i andre posisjon. Til dette trenger deltakerne et diatonisk munnspill i natural minor-stemming.
Til kurset trenger deltakerne et Natural Minor-spill stemt i G (andre posisjon), eks. Lee Oskar. Hvis munnspillet man bruker er merket etter toneart i første posisjon (som konvensjonelle Richter-stemte munnspill er), vil spillet være merket med C. https://www.youtube.com/watch?v=3qiNV6JJmO0