Kurs

Munnspillkurs i Trondheim 21. -23. oktober 

Høstkurs i munnspill 21.-23. oktober 2022, på Singsaker skole i Trondheim:


Fredag 18.00 – 21.00 (inkludert en halvtime pause)
Lørdag 10.15 – 16.00 (inkludert lunch og to pauser)
Søndag 10.15 – 15.00 (inkludert lunch og to pauser)


Kurset er for nybegynnere og folk som har spilt en del fra før, opplegget for kurset tilpasses de som melder seg på. Du må gjerne komme med innspill på forhånd om hva du ønsker/har behov for.
Arrangementet er et samarbeid mellom Trondheim Toradergruppe og Tradmunnspill Trondheim, med toraderkurs og munnspillkurs som arrangeres på samme sted. De som melder seg på vil få tilsendt mer info om innholdet på kurset.
Du trenger et munnspill i C-dur, diatonisk eller kromatisk. Hvis du er i tvil om munnspillet du har egner seg, så ta gjerne kontakt.
Du kan melde deg på kurset, eller komme med spørsmål og innspill, på e-posten munnspillkurs22@yahoo.com, eller på mobil (se nedafor).
(For de som er interessert i toraderkurset, se info på https://trondheimtoradergruppe.lag247.no/informasjon/nyheter/) Gratis te/kaffe. Ta med matpakke for lørdag og søndag.
Mvh

Jan Krogstad mobil 414 77 221
Anders Gjervan mobil 906 41 869

Munnspillkurs i Trondheim 21. -23. oktober  Read More »

Kurs i torader og kurs i munnspill. Trøndelag

Kursene holdes av medlemmer i Trondheim Toradergruppe og medlemmer i Tradmunnspill Trondheim. Det er to separate kurs. Vi har satt en begrensning på max 15 deltakere på hvert av kursene. 

Tid: Lørdag 23. oktober kl. 10:00 til 15:00 og søndag 24. oktober kl. 10:00 til 13:00.

Sted: Nidarvoll skole.

Pris: Barn (fra og med 10 år) og studenter kr 250,-. Voksne kr 500,-

Mat: Deltakerne tar med mat og drikke selv. Vi serverer kaffe/te.

Påmelding: Frist: 16. oktober til Sissel Rübberdt sisselrub@gmail.com eller tlf. 907 57 389.

Deltakere på toraderkurset må ha torader stemt i GC og deltakere på munnspillkurset må ha munnspill i C-dur. Vi har noen få toradere å låne bort for kursdagene. 

Kurset tilpasses deltakernes nivå.

Kurs i torader og kurs i munnspill. Trøndelag Read More »

Munnspillsamling på Gjøvik lørdag 3. oktober

Munnspill på «gamlemåten»!
et samarbeid mellom Tradisjonsmunnspill og Gjøvikspelmannslag.

På grunn av coronasituasjonen har styret i Tradisjonsmunnspill bestemt at det ikke blir
landsseminar i år, men at det skal holdes 3 regionsamlinger fordelt på Trøndelag, Østlandet og
Vestlandet.
På Østlandet blir samlinga på Gjøvik, lørdag 3. oktober kl. 11 – 17.
Vi gjør det helt enkelt og ber deltakerne ta med mat til egen bruk. Så tar vi en spleis på
kaffe/te.
Det hele foregår i Tingbygningen på Hunn, Hunnsvegen 29 og det er gratis å delta.
Både nybegynnere og viderekomne er velkomne til å delta, og innholdet blir tilpasset de som
melder seg på. Spillinga er gehørbasert, så vi bruker ikke noter. Du må ha med et diatonisk
munnspill i G-dur, gjerne kalt blues harp, dvs. et vanlig munnspill med 10 hull.
Vi må sette et maks antall deltakere til 20 personer, så her er det først til mølla.
Meld deg på til Stein Villa, stein.villa@mjosmuseet.no . Oppgi telefonnr. og epostadresse.
For praktiske spørsmål kontakt Stein Villa på tlf: 93495806.

Munnspillsamling på Gjøvik lørdag 3. oktober Read More »

Munnspelkurs i Naustdal laurdag 10.oktober.

Er avlyst/utsatt på grunn av koronasituasjonen.

Kurset er i samarbeid mellom organisasjonen Tradisjonsmunnspel og Naustedalen Spelemannslag.

På grunn av coronasituasjonen har styret i Tradisjonsmunnspel bestemt at det ikkje blir landskurs/seminar i år, men at det skal haldast 3 regionsamlingar fordelt på Trøndelag, Austlandet og Vestlandet.
For Vestlandet blir kurset/samlinga i Naustdal laurdag 10. oktober kl. 11.00  – 19.00.
Med atterhald om strengare coronarestriksjonar blir det konsert med kursdeltakarane kl. 18.00 – 19.00.
Det blir servert middag og kaffi/kaker i løpet av kursdagen.
Deltakaravgift  inklusiv mat: kr. 500,-
Kursstad blir i ungdomshuset Fosshalla som ligg like ved Naustdalsfossen få hundre meter frå sentrum i Naustdal.

Kurset er både for nybegynnere og viderekomne, og innhaldet blir tilpassa dei som melder seg.  Kurset er gehørbasert, så vi brukar  ikkje  notar. Du må ha med eit diatonisk munnspel i G-dur for å delta.   Eit vanleg munnspel med 10 hol er greit.  
Meir informasjon om opplegget og lydfiler for øving blir sendt ut til dei som melder seg på. I tillegg finn du informasjon om Tradisjonsmunnspel på nettsidene : www.tradmunnspill.no. På grunn av coronasituasjonen kan det hende vi må begrense antal deltakarar.  Dei som melder seg først, får plass. Siste frist for påmelding er 1. oktober.
Du melder deg på til Einar Eimhjellen e-post: eineim@online.no . Gje opp telefonnr. og epostadresse.  For praktiske spørsmål kontakt Einar Eimhjellen på tlf: 95203597. 

Munnspelkurs i Naustdal laurdag 10.oktober. Read More »

Munnspillkurs på Toten

Mareno Roska

På Gjøvik, Skreia og Dokka, Har tradisjons-munnspilleren Mareno Roska kjørt ukentlige munnspillkurs det siste året.

For tiden har han 13 elever (også noen ungdommer), men det er plass til flere.

Undervisningen går fra grunnleggende munnspill til videregående.
Mareno har også munnspill for salg, for de som ikke har munnspill selv.

Kontakt: Mareno Roska tlf: 92415485

Munnspillkurs på Toten Read More »

Munnspillkurs i Trondheim

Fredag 31. januar og lørdag 1. februar 2020.

Vi har planer om å arrangere et munnspillkurs med tema blues fredag 31. januar 2020 kl 17.30 – 21.30, og lørdag 1. februar kl 10.00-15.00, med vekt på følgende:
Bøying av toner
– Innlæring av to melodier
– Innlæring av tre riff (med og uten bending)
– Samspill

Ansvarlig for innholdet på kurset er Bjørn Tore Moen. Jan Krogstad legger til rette og står for det praktiske.

Det blir også satt av tid til spørsmål som reparasjon og vedlikehold av munnspillet, valg av munnspill, og evt andre spørsmål.

Prisen vil avhenge av antall deltakere, men vil ikke bli mer enn 500. Halv pris til ungdom og studenter.

Hvis minimum 10 stk melder interesse for å delta innen fredag 3. januar, blir kurset avholdt som planlagt. Meld din interesse til en av oss på tlf

Jan Krogstad
Mobilnr.: 414 77 221

Bjørn Tore Moen
Mobilnr.: 982 09 758

eller til e-posten styret@tradmunnspill.no.

Munnspillkurs i Trondheim Read More »

Munnspillkurs i Trondheim høsten 2019

Kurset er for både nybegynnere og folk som har spilt før. Hovedpunkter på kurset vil være grunnleggende teknikk, måter å øve på, med enkle melodier som utgangspunkt. Undervisningen tilpasses hver enkelt deltaker etter ferdigheter og innsatsvilje. Det blir også muligheter for tema som kunnskap om instrumentet, valg av instrument, vedlikehold, og gjennomgang av ulike måter munnspill er stemt på. Aktuelle sjangere er gammeldans, folkemusikk,
irsk, og blues.

Tid: Fredag 25. oktober kl. 17:30 til 21:30. Lørdag kl. 10:00 til 15:00.

Sted: Byåsen skole.

Pris: Barn (fra og med 10 år) og studenter kr. 250,-. Voksne kr 500,-.

Mat: Deltakerne tar med mat og drikke selv. Vi serverer kaffe/te.

Vi bruker munnspill i C-dur på kurset.

Påmelding til Jan Krogstad, styret@tradmunnspill.no, tlf. 414 77 221.

Påmeldingsfrist: 18. oktober.

Det er Munnspillklubben i Trondheim, som er et lokallag i organisasjonen Tradisjonsmunnspill, som arrangerer munnspillkurset 25. og 26. oktober. Kurset arrangeres i samarbeid med Trondheim Toradergruppe og går samtidig med toraderkurset.

Det er bare å hive seg på for alle som har lyst.

Munnspillkurs i Trondheim høsten 2019 Read More »