Trondheim

Munnspillåret 2018 er i gang i Trondheim med to øvinger i januar. Tirsdag 6. februar inviterte Nils til huskonsert i Sjøstua. I løpet av 2017 hadde vi 19 øvinger, og i gjennomsnitt var det 8 til stede på hver øving, fra 5 til 14, av de 15 som står på e-postlista. Ei utfordring i det nye året blir å få flere av de yngre medlemmene til å delta mer aktivt. I forkant av konserten avholdt vi årsmøte, der nytt styre ble valgt. Nils og Jan takker av, mens Anders og Sissel fortsetter sammen med Bjarte som kasserer. Årskontingenten er 100,00 kr, likevel klager kassereren over at det hoper seg opp for mye penger. Årsmøtet anmodet derfor det nye styret om å utarbeide en handlingsplan som gjør at midlene kan komme til nytte.

Nils spiller Hoston-valsen
Munnspillere og publikum tar pause med kaffe og kaker