IMG_0651

Søndag deltok alle munnspillerne på en “huskonsert” sammen med deltakerne på
toraderkurset som ble avholdt samtidig.