Instrumenter

 Vedlikehold og reparasjon

På munnspellseminaret på leirstedet Haraset i Vallset i Stange kommune i 20.-22. april 2018, blir det ei økt med tema vedlikehold og reparasjon av 10-hulls diatonisk munnspill.

Når du skrur av platene på munnspillet og skal begynne å diagnostisere problemene, er det viktigste å vite noe om hva du kan gjøre uten risiko for å ødelegge. Derfor er det lurt å starte med et utrangert munnspill. Hvis du vil prøve deg fram på seminaret, så ta med et gammelt munnspill du ikke bruker lenger.

Har du spørsmål om vedlikehold og stemming, så send gjerne spørsmål til oss (nett(at)tradmunnspill.no), enten du skal på Hamar nå i april, eller ikke.

Vanlige spørsmål kan være:
1) Hvordan skal jeg rengjøre munnspillet mitt?
2) Hva er galt med de tre første hulla, særlig hull to på innpust?
3) Hvordan kan jeg stemme munnspillet mitt når det blir falskt?

Verktøy får du kjøpt på Munnspillbua, Hohner, Harmonicadirect eller andre plasser på internett.


Hvorfor stemme munnspillet?

Har det noen som helst hensikt å stemme munnspillet sjøl? Er det ikke like greit å kjøpe et nytt, eller kjøpe nye stemmeplater, når noe ikke fungerer? Bortsett fra at det koster noen kroner å kjøpe nytt, er det noen andre grunner som veier tyngre, for eksempel: 

Unngå å oppdage at en tone er skjærende falsk midt i en opptreden. En måte er sjølsagt alltid å ha med to munnspill av samme type. Men hvis du steller munnspillet så vil du kunne oppdage at noe er galt før det skjærer seg helt.

Ved små tilpassinger kan du sjøl gjøre munnspillet lettere å spille på. Små justeringer av tungene kan påvirke frekvensen, anslaget, og tonekvaliteten. Det er tilfredsstillende å ha kontroll på instrumentet.

Det finnes store mengder informasjon på internett for de som er ønsker å bruke tid på vedlikehold og stemming. Men det viktigste er å gjøre egne erfaringer. Send gjerne innspill eller spørsmål til nett@tradmunnspill.no.


Tone i hull nummer to på innsug virker ikke?

Det er ikke sikkert det er noe som er galt med bluesmunnspillet ditt, det kan hende du forsøker å suge tonen ut av spillet i stedet for å la pusten gå like uhindret inn som på utpust. Før du lærer deg å slappe av og åpne opp munnen og ganen, er det lett å dra frekvensen ned på mange av tonene, men de laveste er de som byr på størst problemer for de fleste. Her er en video som forklarer mer om fenomenet. De som ikke behersker engelsk kan ta kontakt på nett@tradmunnspill.no hvis de vil vite mer.

 


Tremolo og “bluesharp”

Tradisjonsmusikk ble før ofte spilt på tremolomunnspill. Det er tokorig på den måten at hvert tonetrinn har to tunger som svinger samtidig, enten stemt med en liten forskjell slik at de to svinger mot hverandre, eller de kan være oktavstemt slik at den ene tunga er stemt en oktav over den andre. I Irland har de fortsatt en tradisjon med å spille folkemusikk på slike munnspill.

Vi bruker i dag for det meste “bluesharp”, et diatonisk munnspill med 10 hull som går over tre oktaver, stemt i den såkalte Richters tuning.

Det finnes mye informasjon på engelsk om munnspill på internett; om å lære å spille, reparasjon og vedlikehold og mye annet, se menyen under. Etter hvert er det mulig å få oversatt teksten for eksempel ved hjelp av Google translate. Sjøl om oversettelsen ikke blir perfekt, blir innholdet stort sett mulig å tolke på en grei måte. Hvis noen har tips om bra nettsider som kan være av interesse, så meld fra på nett@tradmunnspill.no.

Munnspill er også bra for pusten:

Les mer i denne artikkelen på Harmonica.com

 

Kontakt oss på e-post: nett@tradmunnspill.no