To do list

Påverke lokalmiljø til å arrangere munnspelkurs og å skaffe/tilby instruktørarhjelp.
Arbeide for å samle informasjon om munnspelutøvarar og melodistoff for arkivering, og gjere det tilgjengelig. Påverke lokalmiljø til å arrangere hovudkurset for 2020.
Arbeide med å få med fleire medlemer til Tradisjonsmunnspill.
Vidareutvikle nettsida.

  • Lag info video
  • Spam filter
  • lag side med kun styre tilgang
  • Gjøre øving siden om til poster
  • Lage instruksjon for rens og vedlikehold